MODÜL HAKKINDA

İletim Raporları; HTTP POST methodu kullanılarak istek yapılabilir. Parametre açıklamaları ve gönderim şekli aşağıda açıklanmıştır.

API KODLARI

<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>

TANIMLAR

username: Kullanıcı adı

password: Şifre

message_id: Raporunu almak istediğiniz mesajın id değeri. Bu değer sms gönderildiğinde sunucu tarafından size dönen değerdir.

receivers -> id: Durumunu öğrenmek istediğiniz alıcının id değeri.

ÖRNEK KOD

POST http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/delivery_report

Host: websms.telsam.com.tr

Content-Type: application/xml

Accept: */*

<?xml version="1.0"?>
<INFO>
 <authentication> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </authentication> 
 <contacts>
   <group_name>GRUP 1</group_name>
   <contact>
    <fullname>Ali Veli</fullname>
    <gsmno>5320000000</gsmno>
    <pstnno>3120000000</pstnno>
    <email>test1@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 1</blood>
   </contact>
   <contact>
    <fullname>Mustafa Veli</fullname>
    <gsmno>5330000000</gsmno>
    <pstnno>2120000000</pstnno>
    <email>test2@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 2</blood>
   </contact>
 </contacts>
</INFO>

BAŞARILI YANIT

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi başarılı bir prosedür döndürülen XML yanıttır

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>

receiver -> status: receiver status dönüş değerleri aşağıda açıklanmıştır.

PENDING: Mesaj alıcı numaraya gönderildi, fakat Alıcı numaranın operatöründen durum bilgisi bekleniyor.

DELIVERED: Mesaj alıcı numaraya başarılı olarak iletildi.

NOT_DELIVERED: Mesaj alıcı numaraya iletilemedi.

INVALID_DESTINATION_ADDRESS: Alıcı numara geçersiz veya hatalı.

HATALAR

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi hatalı bir prosedür döndürilen XML yanıttır.

<result>
 <status>ERROR</status>
 <error_code>AUTH_FAILED</error_code>
 <error_description>Invalid username or password</error_description>
</result>

TANIMLAR

GENERAL_ERROR: Bilinmeyen API komutu. Mevcut komutlar: sendsms, delivery_report, userinfo.

XML_ERROR: XML Post parametresi boş veya geçersiz.

AUTH_FAILED: Hatalı kullanıcı adı veya şifre.

USER_DENIED: Erişim engellendi.

NO_MESSAGEID: Geçersiz mesaj id değeri. Not found in system.

NO_RECEIVERIDS: Hiç alıcı id si bulunamadı.