MODÜL HAKKINDA

Getfax: Gönderdiğiniz ya da aldığınız faxları getirir

API LINKI

http://portal.superfaks.com/?username=kullanıcıadı&password=şifre&action=getfax&d1=250720190000&d2=250720192359&status=All&calltype=outgoing&disposition=All

TANIMLAR

d1 ve d2: Tarih giriniz. Format (ggaayyddss)

Status: başarılı ve başarısızları görüntüler

 1. All: Hepsini getir
 2. SUCCESS: Sadece başarıları getir
 3. FAILED: Sadece başarısızları getir

Calltype: Gönderilen ya da gelen faxları getirir

 1. Outgoing: gönderilen faxlar
 2. İncoming: gelen faxlar

Disposition: Durumu

 1. All: Hepsini Getir
 2. ANSWERED: Cevaplandı
 3. TRYING: Gönderiliyor
 4. NOANSWER: Cevapsız
 5. BUSY: Meşgul
 6. FAILED: Hatalı