MODÜL HAKKINDA

Uzak Rehber Listeleme

Aşağıdaki api üzerinden santralinizde var olan rehberdeki tüm verileri xml olarak çekebilirsiniz.

APİ

http://{site adı}/?username={kullanıcı adı}&password={api şifresi}&action=phonedirectory

EKRAN ÇIKTI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iexIPPhoneDirectory>
  <DirectoryEntry>
    <Name>Telsam Telekom</Name>
    <Telephone>908502590259</Telephone>
  </DirectoryEntry>
  
  <DirectoryEntry>
    <Name>Mehmet</Name>
    <Telephone>90538XXXXXXX</Telephone>
  </DirectoryEntry>
</iexIPPhoneDirectory>

DELPHİ KODU & XML OKUMA

var
 XMLNode: IXMLNode;
 i:Integer;
begin
    XMLDocument1.XML.Clear;
    XMLDocument1.XML.Text := NetHTTPTelefonRehberi.Get('http://xxx.telsam.com.tr/?username=ApiKullanıcıAdı&password=ApiŞifre&action=phonedirectory').ContentAsString;
    XMLDocument1.Active := True;
    UniStringGrid3.RowCount:=XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes.Count;

    for i:=0 to XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes.Count -1 do
    begin
      XMLNode := XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes[i];
      UniStringGrid3.Cells[0,i]:=(i+1).ToString;
      UniStringGrid3.Cells[1,i]:=XMLNode.ChildNodes['Name'].Text;
      UniStringGrid3.Cells[2,i]:=XMLNode.ChildNodes['Telephone'].Text;
    end;

  End