MODÜL HAKKINDA

Arama Başlatma

Aşağıdaki api üzerinden trunk araması başlatılabilir.

APİ

http://{site adı}/?username={kullanıcı adı}&password={api şifresi}&action=callnumber&number={telefon numarası}&internal={dahili numarası}