MODÜL HAKKINDA

Ses Kayıt Dosyası İndirme

Aşağıdaki api üzerinden Çağrı detaylarında bulunan çağrı idsi ile çağrıların ses dosyaları *.gsm formatında indirilebilir.

APİ

“id” veya “chanid” paremetreleri kullanılabilir.

http://{site adı}/?username={kullanıcı adı}&password={api şifresi}&action=record&id={cdr apisindeki id)

C# SES DİNLEME

Öncelikle boş bir form açıyoruz sonra Toolbox a gelip sağ tıklıyoruz ve oradan Choose items a tıklıyoruz ve sonra Com Components ten Windows Mediaplayer i seçiyoruz

axWindowsMediaPlayer componenti Toolbox a ekleniyor

C# Kodu :

axWindowsMediaPlayer1.URL = “http://pbx2.telsam.com.tr/?username=telsamwebsitesi&password=Telsam112*&action=record&id=3660909&type=mp3“;