MODÜL HAKKINDA

Kuyrukları Listeleme

Aşağıdaki api üzerinden kuyruk verileri görüntülenebilir.

APİ

http://{site adı}/?username={kullanıcı adı}&password={api şifresi}&action=queues

EKRAN ÇIKTISI

[
  {
   "success": true,
   "count": 3,
   "data": [
     {
      "queuenumber": "630",
      "name": "Muhasebe",
      "internal": "100,101,102,103,104"
     },
     {
      "queuenumber": "632",
      "name": "Satis",
      "internal": "105,106"
     },
     {
      "queuenumber": "633",
      "name": "Finans",
      "internal": "107,108,109,110,111"
     }
   ]
  }
]

TANIMLAR

queuenumber=Kuyruk numarası
name=Kuyruk adı
internal=Kuyruk dahilileri

DELPHİ KODU

Var
JSONObject, Veriler: TJsonObject;
VeriArray: TJSONArray;
don:Integer;
Begin
JSONObject     := TJsonObject.Create;
  try
   JSONObject.Parse(TEncoding.UTF8.GetBytes(NetHTTPKuyruk.Get(' http://xxx.telsam.com.tr/?username=ApiKullanıcıAdı&password=ApiŞifre&action=queues’).ContentAsString), 1);
   if StrToInt(JSONObject.GetValue('count').Value)<>0 then
   Begin
    VeriArray := JSONObject.GetValue('data') as TJSONArray;

     for don := 0 to VeriArray.Count-1 do
     begin
        Veriler := TJsonObject.Create;
        try
         Veriler.Parse(TEncoding.UTF8.GetBytes(VeriArray.Items[don].ToString), 0);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue(‘queuenumber’).Value); 
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('name').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('internal').Value);
         finally
           Veriler.Free;
         end;
     end;
   End;
   finally
     JSONObject.Free;
   end;
end;

JAVA SCRİPT KODU

function aktifaramalar(j){
    var rjson=JSON.parse(j);
    if (rjson.success==true){
      for (var i = 0; i < rjson.count; i++) {
      var counter = rjson.data[i];     
      console.log("data: "+ (i+1));
      console.log("queuenumber: "+ rjson.data[i].queuenumber);
      console.log("name: "+ rjson.data[i].name);
      console.log("internal: "+ rjson.data[i].internal);
    }
    else 
    {
      console.log('hata');
    }
        
}

C# KODU

using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;

void jsonparse(string json)
    {
      int count = 0;
      string queuenumber, name, internal, success;
      var myJObject = JObject.Parse(json);
      success = myJObject.SelectToken("success").Value<string>();
      if (success == "True")
      {
        count = myJObject.SelectToken("count").Value<int>();
        if (count > 0)
        {
          JToken[] data = myJObject["data"].ToArray();
          for (int i = 0; i < count; i++)
          {
            var dataparse = JObject.Parse(data[i].ToString());
            queuenumber = dataparse.SelectToken("queuenumber").Value<string>();
            name = dataparse.SelectToken("name").Value<string>();
            internal = dataparse.SelectToken("internal").Value<string>();
          }
        }
      }
    }