MODÜL HAKKINDA

Çağrı Sonlandırma

Aşağıdaki api üzerinden varolan bir çağrı sonlandırılabilir.

APİ

http://{site adı}/?username={kullanıcı adı}&password={api şifresi}&action=hangupcall& channel={kanal adı}