MODÜL HAKKINDA

Çağrı Detaylarını Listeleme

Aşağıdaki api üzerinden çağrı detayları görüntülenebilir.

APİ

http://{site adı}/?username={kullanıcı adı}&password={api şifresi}&action=cdr&date1={ ddMMyyyyhhmm)&date2={ ddMMyyyyhhmm}&number=

http://pbx2.telsam.com.tr/?username=Kullanıcı&password=Şifre&action=cdr&date1=030920190100&date2=030920191500&number=90507XXXXXXX

EKRAN ÇIKTISI

[
  {
   "success": true,
   "count": 3,
   "data": [
     {
      "id": "28699",
      "calldate": "03.09.2019 12:30:38",
      "calltype": "incoming",
      "src": "90507XXXXXXX",
      "dst": "101",
      "duration": "85,6972",
      "disposition": "ANSWERED",
      "queue": "",
      "record": true
     },
     {
      "id": "68871",
      "calldate": "03.09.2019 11:31:54",
      "calltype": "outcoming",
      "src": "100",
      "dst": "9050XXXXXXXX",
      "duration": "4,39364",
      "disposition": "BUSY",
      "queue": "",
      "record": true
     },
     {
      "id": "28674",
      "calldate": "03.09.2019 10:13:11",
      "calltype": "incoming",
      "src": "905XXXXXXXX",
      "dst": "100",
      "duration": "28,382",
      "disposition": "NO ANSWER",
      "queue": "630",
      "record": false
     }
   ]
  }
]

TANIMLAR

id=Ses kayıtları indirmede vs. kullanılır.

calldate= Tarih ve saat bilgisi

calltype= Çağrı tipi

src= Arayan

dst= Aranan

duration= Çağrı süresi

disposition= Çağrı sonucu

queue= Kuyruk no

record= Ses kaydı olup olmadığı verisi

DELPHİ KODU

Var
JSONObject, Veriler: TJsonObject;
VeriArray: TJSONArray;
don:Integer;
Begin
JSONObject     := TJsonObject.Create;
  try
   JSONObject.Parse(TEncoding.UTF8.GetBytes(NetHTTPCagriDetaylari.Get(' http://xxx.telsam.com.tr/?username=ApiKullanıcıAdı&password=ApiŞifre&action=cdr&date1=030920190100&date2=030920191500&number=’).ContentAsString), 1);
   if StrToInt(JSONObject.GetValue('count').Value)<>0 then
   Begin
    VeriArray := JSONObject.GetValue('data') as TJSONArray;

     for don := 0 to VeriArray.Count-1 do
     begin
        Veriler := TJsonObject.Create;
        try
         Veriler.Parse(TEncoding.UTF8.GetBytes(VeriArray.Items[don].ToString), 0);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue(id).Value); 
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('calldate').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('calltype').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue(src).Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('dst').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('duration').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('disposition').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('queue').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('record').Value);
         finally
           Veriler.Free;
         end;
     end;
   End;
   finally
     JSONObject.Free;
   end;
end;

JAVA SCRİPT KODU

function cagridetlis(j){
    var rjson=JSON.parse(j);
    if (rjson.success==true){
      for (var i = 0; i < rjson.count; i++) {
      var counter = rjson.data[i];     
      console.log("id: "+ rjson.data[i].id);
      console.log("calldate: "+ rjson.data[i].calldate);
      console.log("calltype: "+ rjson.data[i].calltype);
      console.log("src: "+ rjson.data[i].src);
      console.log("dst: "+ rjson.data[i].dst);
      console.log("duration: "+ rjson.data[i].duration);
      console.log("disposition: "+ rjson.data[i].disposition);
      console.log("queue: "+ rjson.data[i].queue);
      console.log("record: "+ rjson.data[i].record);
    }
    else 
    {
      console.log('hata');
    }
        
        }

C# KODU

using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;

void jsonparse(string json)
    {
      int count = 0;
      string id, calldate, calltype, src, dst, duration, disposition, queue, record, success;
      var myJObject = JObject.Parse(json);
      success = myJObject.SelectToken("success").Value<string>();
      if (success == "True")
      {
        count = myJObject.SelectToken("count").Value<int>();
        if (count > 0)
        {
          JToken[] data = myJObject["data"].ToArray();
          for (int i = 0; i < count; i++)
          {
            var dataparse = JObject.Parse(data[i].ToString());
            id = dataparse.SelectToken("id").Value<string>();
            calldate = dataparse.SelectToken("calldate").Value<string>();
            calltype = dataparse.SelectToken("calltype").Value<string>();
            src = dataparse.SelectToken("src").Value<string>();
            dst = dataparse.SelectToken("dst").Value<string>();
            duration = dataparse.SelectToken("duration").Value<string>();
            disposition = dataparse.SelectToken("disposition").Value<string>();
            queue = dataparse.SelectToken("queue").Value<string>();
            record = dataparse.SelectToken("record").Value<string>();

          }
        }
      }
    }