MODÜL HAKKINDA

Aktif Aramaları Listeleme

Aşağıdaki api üzerinden aktif aramaları çekebilirsiniz. Bu sayede web panelinizde müşteri bilgilerini getirebilirsiniz.

APİ

http://{site adı}/?username={kullanıcı adı}&password={api şifresi}&action=activecalls

EKRAN ÇIKTISI

[
  {
   "success": true,
   "count": 1,
   "data": [
     {
      "channel": "SIP/trunk-sip-Trunk110-36a9b",
      "duration": "00:01:14",
      "calltype": "Kuyruk(630)",
      "callinfo": "Konuşuyor",
      "src": "9053xxxxxxxxx",
      "dst": "110"
     }
   ]
  }
]

TEST BİLGİLERİ

myTelefon indir

myTelefon uygulamasını yukarıdaki linkten indirin ve kurun.

Hesap sekmesine giriş sağlayın.

Dahili kurma bilgileri:

Sunucu : 85.111.24.38

Kullanıcı adı : 341100

Şifre : TelsamTest1*

Yukarıdaki bilgiler ile aşağıdaki alanları eksiksiz bir şekilde doldurun.

Kaydet tuşuna basarak dahilinin register olmasını sağlayabilirsiniz.

90850 259 10 93 numarasını arayarak çağrının kurmuş olduğunuz my Telefon uygulamasına düşmesini sağlayabilirsiniz. Aktif çağrılara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://pbx2.telsam.com.tr/?username=telsamwebsitesi&password=Telsam112*&action=activecalls

Test numarası : 908502591093

Api kullanıcı adı : telsamwebsitesi

Api şifre : Telsam112*

TANIMLAR

channel= Çağrının ayırt edici alanıdır, ses kayıtları indirmede vs. kullanılır.
duration= Çağrı süresi
calltype= Çağrı tipi
callinfo= Çağrı bilgisi
src= Arayan
dst= Aranan

DELPHİ KODU

Var
JSONObject, Veriler: TJsonObject;
VeriArray: TJSONArray;
don:Integer;
Begin
JSONObject     := TJsonObject.Create;
  try
   JSONObject.Parse(TEncoding.UTF8.GetBytes(NetHTTPCagriDetaylari.Get(' http://xxx.telsam.com.tr/?username=ApiKullanıcıAdı&password=ApiŞifre&action=activecalls’).ContentAsString), 1);
   if StrToInt(JSONObject.GetValue('count').Value)<>0 then
   Begin
    VeriArray := JSONObject.GetValue('data') as TJSONArray;

     for don := 0 to VeriArray.Count-1 do
     begin
        Veriler := TJsonObject.Create;
        try
         Veriler.Parse(TEncoding.UTF8.GetBytes(VeriArray.Items[don].ToString), 0);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('channel').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('duration').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('calltype').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('callinfo').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('src').Value);
           UniMemo1.Lines.Add(Veriler.GetValue('dst').Value);
         finally
           Veriler.Free;
         end;
     end;
   End;
   finally
     JSONObject.Free;
   end;
end;

JAVA SCRİPT KODU

function aktifaramalar(j){
    var rjson=JSON.parse(j);
    if (rjson.success==true){
      for (var i = 0; i < rjson.count; i++) {
      var counter = rjson.data[i];     
      console.log("data: "+ (i+1));
      console.log("channel: "+ rjson.data[i].channel);
      console.log("duration: "+ rjson.data[i].duration);
      console.log("calltype: "+ rjson.data[i].calltype);
      console.log("callinfo: "+ rjson.data[i].callinfo);
      console.log("src: "+ rjson.data[i].src);
      console.log("dst: "+ rjson.data[i].dst);
    }
    else 
    {
      console.log('hata');
    }
        
        }

C# KODU

using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;

void jsonparse(string json)
    {
      int count = 0;
      string channel, duration, calltype, callinfo, src, dst, success;
      var myJObject = JObject.Parse(json);
      success = myJObject.SelectToken("success").Value<string>();
      if (success == "True")
      {
        count = myJObject.SelectToken("count").Value<int>();
        if (count > 0)
        {
          JToken[] data = myJObject["data"].ToArray();
          for (int i = 0; i < count; i++)
          {
            var dataparse = JObject.Parse(data[i].ToString());
            channel = dataparse.SelectToken("channel").Value<string>();
            duration = dataparse.SelectToken("duration").Value<string>();
            calltype = dataparse.SelectToken("calltype").Value<string>();
            callinfo = dataparse.SelectToken("callinfo").Value<string>();
            src = dataparse.SelectToken("src").Value<string>();
            dst = dataparse.SelectToken("dst").Value<string>();
          }
        }
      }
    }