MODÜL HAKKINDA

CDR Verilerini Görüntülemek

Belirtilen Tarih aralığındaki cdr raporlarını getirir.

API LINKI

cm.telsam.com.tr/?supervisor=domain.com.tr&password=pass&action=getcdr&d1=ddMMyyyyhhmm&d2=ddMMyyyyhhmm

Çıktısı:

[{“success”: true,”count”:7,”data”:[

{“id”:”61068″,”calldate”:”31.10.2018 11:30:55″,”calltype”:”incoming”,”src”:”905384552275″,”dst”:”1053″,”duration”:”0″},

{“id”:”61070″,”calldate”:”31.10.201813:25:31″,”calltype”:”internal”,”src”:”1011″,”dst”:”1011″,”duration”:”0″}

]}]

TANIMLAR

Supervisor: Domain adresiniz

Password: Supervisor şifreniz

Action: getcdr cdr tablosunu getirir

d1: 1. Tarih. Formatı (ddMMyyyyhhmm)

d2: 2. Tarih. Formatı (ddMMyyyyhhmm)

HATALAR

00: Durum değiştirme başarılı

01: Asterisk durum değiştirirken hata oluştu

02: Durum değiştirirken hata oluştu

03: Domain adı hatalı

04: Santralinize ulaşılamadı

05: Kullanıcı bilgileri bulunamadı!

06: Action girilmedi

07: Action hatalı

08: Phone girilmedi

09: Phone Hatalı

10: Statusid eksik

11: Etiket Yok

12: User Boş

13: Kanal id boş

14: Kanal id boş

15: Kanal id boş

16: Field boş

17: Value boş

18: Asterisk Hatası

19: SetCDRField Hatası

20: Veri Eklendi