MODÜL HAKKINDA

Aktif Arama Görüntülemek

Aşağıdaki api üzerinden aktif aramaları çekebilirsiniz. Bu sayede web panelinizde müşteri bilgilerini getirebilirsiniz. kullanıcı adı ve şifre bölümüne otomatik aramadaki bilgileri giriniz. gelen bilgiler arayan – aranan şeklinde tablo biçiminde gelmektedir.

API LINKI

https://ipadresi:9999/cgi-bin/wallboard.cgi?action=activecalls&username=&password=

TANIMLAR

username: Kullanıcı adı

password: Api Şifre

TANIMLAR

Dönen Değerler

Arama bilgileri dönerken aşağıdaki şekilde değerler gelebilir.

1..9

ANSWER

NOANSWER

BUSY FAILED

CANCEL

CONGESTION

CHANUNAVAIL

DONTCALL

TORTURE

INVALIDARGS

ANSWER: Çağrı cevaplanır. Başarılı bir kadran. Arayan arayan kişiye ulaştı.

BUSY: Meşgul sinyali. Arama komutu numarasına ulaştı ancak numara meşgul.

NOANSWER: Cevap yok. Arama komutu numarasına ulaştı, numara çok uzun süre çaldı, sonra arama zaman aşımına uğradı.

CANCEL: Çağrı iptal edilir. Arama komutu numarasına ulaştı ancak arayan kişi, konuşmadan önce telefonu kapattı.

CONGESTION: Tıkanıklık. Bu durum genellikle aranan numaranın tanınmadığının bir işaretidir.

CHANUNAVAIL: Kanal kullanılamıyor. SIP’de, eş kayıtlı olmayabilir.

DONTCALL: Gizlilik modu, callee aramayı reddetti.

TORTURE: Gizlilik modu, callee işkence menüsüne arayanı göndermeyi seçti

INVALIDARGS: Dial komut bağımsız değişkenlerini ayrıştırma hatası